Body-sds Grundtræning


Body-sds grundtræning er en dynamisk træningsform, som er designet til at støtte kroppen i dens naturlige positur, og afhjælpe dårlige kropsholdninger, og blokeringer som begrænser os i det daglige.
Træningsforløbet er en kombination af grundig bearbejdning af muskler og led, kombineret med centrering og koordinering af krop og åndedræt.
Endvider arbejdes med balance, smidighed og massage.
Træningen går ind og hjælper kropen til at finde sig selv igen, og kan være med til at give et øget velvære, gennem styrke, smidighed og flexibilitet i led og muskler.
Du kan evt læse mere om træningen her hos Body-sds

Jeg Underviser ikke i Body-sds Grundtrænnig lige for tiden